Narzędzia:

Dnia 10-07-2019 godz. 11:13:13

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15