Narzędzia:

Dnia 10-07-2019 godz. 11:08:24

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16