Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:49:03

Poprawka 11

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12