Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:48:09

Poprawka 8, 15

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12