Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:47:42

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12