Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:46:16

Poprawka 2

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12