Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dnia 28-05-2019 godz. 17:38:33

Poprawka 1, 8

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10