Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 28-05-2019 godz. 17:37:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11