Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 28-05-2019 godz. 17:36:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10