Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:10:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 43