Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:09:57

Poprawka 46

Za: 21 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26