Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:50:53

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 18 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25