Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:01:21

Poprawka 20

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25