Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 21:54:51

Poprawka 2

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27