Narzędzia:

Dnia 24-05-2019 godz. 09:13:49

Za: 18 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 26