Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 17:17:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17