Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 17:17:01

Poprawka 7

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17