Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 17:16:42

Poprawka 6, 9, 10

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17