Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 17:15:17

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18