Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Dnia 09-05-2019 godz. 17:06:35

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18