Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:57:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16