Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:51:43

Poprawka 13

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15