Narzędzia:

Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej

Dnia 09-05-2019 godz. 16:45:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15