Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 26-04-2019 godz. 00:26:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18