Narzędzia:

Dnia 25-04-2019 godz. 19:11:21

Za: 24 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28