Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny

Dnia 12-04-2019 godz. 13:12:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14