Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:31:42

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16