Narzędzia:

Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Dnia 21-03-2019 godz. 21:29:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 15