Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dnia 21-03-2019 godz. 21:20:38

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14