Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:17:13

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 15