Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:16:18

Poprawka 6, 7, 9

Za: 63 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 15