Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dnia 21-03-2019 godz. 21:10:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16