Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dnia 21-03-2019 godz. 10:38:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 67 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30