Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:05:48

Poprawka 14

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14