Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:03:18

Poprawka 3, 4, 8, 11, 13

Za: 24 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15