Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:02:55

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16