Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Dnia 21-03-2019 godz. 20:59:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 15