Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:13:13

Poprawaka 3

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12