Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 18-10-2012 godz. 09:05:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13