Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej

Dnia 18-10-2012 godz. 09:22:41

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12