Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:20:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13