Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:18:00

Poprawka 14

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12