Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:14:17

Poprawaka 5

Za: 57 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 53 51 2 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 0 27 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0