Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 26-02-2019 godz. 22:32:10

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15