Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-02-2019 godz. 22:21:09

Poprawka 4

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15