Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 01-02-2019 godz. 20:29:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16