Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Dnia 20-12-2018 godz. 10:49:41

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18