Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

Dnia 20-12-2018 godz. 17:06:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17