Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych

Dnia 20-12-2018 godz. 12:00:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 12