Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:54:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14